Nieuwe muziek voor jonge amateurs

Bijna een jaar geleden bezocht een aantal muziekschooldirecteuren uit Nederland het Internationale Muziekscholen Symposium in Duitsland waar een van de onderwerpen ‘nieuwe muziek’ was. We vonden dat nieuwe muziek een wezenlijk onderdeel zou moeten zijn van de muzikale opleiding van onze leerlingen. Tegelijkertijd constateerden we dat er in de praktijk niet vaak nieuwe muziek gespeeld wordt door leerlingen van onze muziekscholen. Dit heeft diverse oorzaken:

Er is weinig (kwalitatief goed) materiaal dat aansluit bij de belevingswereld en het niveau van jonge amateurs

Docenten zijn op dit gebied vaak zelf niet geschoold en zijn ook niet op de hoogte van de nieuwste composities (dit komt omdat ze vaak al wat langer geleden hebben gestudeerd)

Ouders en leerlingen zijn niet gewend aan het ‘moderne’ idioom en vinden deze muziek vaak vreemd

Samen met de Stichting Vrouw en Muziek en MuziekGroep Nederland hebben de muziekscholen uit Amersfoort, Purmerend en Sneek een project bedacht waarmee we onze (voornamelijk jonge) leerlingen met nieuwe, hedendaagse muziek in al zijn facetten in aanraking willen brengen. Binnenkort start het project: twee componistes, Meliha Doguduyal en Lorre Lynn Trytten, gaan werk schrijven voor resp. een strijkkwartet van de muziekschool in Amersfoort en een kinderkoor van de muziekschool in Purmerend.

Waarom vrouwelijke componisten?

We hebben voor vrouwelijke componisten gekozen, omdat het werk van vrouwen (zowel uit het heden als uit de geschiedenis) bij onze leerlingen (en docenten) over het algemeen onbekend is en aandacht verdient. Door voor dit project alleen vrouwelijke componisten te vragen kunnen we deze lacune direct opvullen.

De première van de composities zal plaatsvinden tijdens het Internationaal Muziekscholen Symposium dat dit jaar in Nederland plaatsvindt. Tijdens die dagen zijn directeuren van muziekscholen en inspecteurs uit België, Nordrhein Westfalen, Luxemburg en Nederland bijeen. Het concert zal tevens de aftrap zijn voor de rest van het project waarbij o.a. ook de leerlingen zelf gaan componeren.
Astrid Vrolijk

Projectcoördinator

Directeur Muziekschool Amersfoort