Bertha Frensel Wegener Koopman – Liederen

Uitgevoerd door Ingrid Kappelle en Miklos Schwalb.Tatlin Records, TA 001.

In de eerste helft van de 20ste eeuw genoot Bertha Frensel Wegener-Koopman (1874-1953) als componiste een redelijke bekendheid. Liederen van haar hand gingen in bundels als zoete broodjes over de toonbank en werden regelmatig door beroemde zangeressen als Aaltje Noorderwier en Jo Vincent in de concertzalen ten gehore gebracht. Ook buiten Nederland was Koopman succesvol. Zo werden haar Engelse en Franse liederen bijvoorbeeld uitgevoerd in New York en Chicago. Dat is vandaag de dag wel anders. Nog maar weinigen zullen weten wie Bertha Frensel Wegener-Koopman was. Wellicht gaat dat veranderen, want dankzij de cd – gepresenteerd in een zeer fraai vormgegeven boekje – van zangeres Ingrid Kappelle en pianist Miklos Schwalb kan iedereen nu kennis maken met de liederen van deze componiste.

De cd bevat een bloemlezing uit het liedrepertoire van Koopman. De vroegste liederen op Duitse teksten verschenen in 1909. Na de Eerste Wereldoorlog toonzette Koopman ook gedichten uit andere Europese talen, zoals het Engels en Frans. Het is waarschijnlijk onder invloed van haar leraar compositie aan het Amsterdams conservatorium, Bernard Zweers, geweest dat zij voor haar liederen ook Nederlandse teksten van onder andere Jan Pieter Heije en Willem Kloos gebruikte.

In de meeste liederen blijft Koopman trouw aan de Duitse Romantiek. In de latere liederen op Franse en Engelse teksten bewandelt zij een avontuurlijker koers, hoewel zij zich nooit buiten de paden van de tonaliteit begeeft.

Het duo Kappelle en Schwalb brengt dit programma niet alleen op cd, maar voert het ook regelmatig uit tijdens recitals. Daarbij worden zij bijgestaan door Huib Ramaer, die tussen de verschillende liederen mondeling een tijdsbeeld schetst.

U kunt de cd bestellen door F 37,50 over te maken op rekeningnummer 1845.07.782 t.n.v. Tatlin records, o.v.v. Kooman-cd. Meer informatie: www.deekap.cistron.nl

Petra van Langen (Nieuwsbrief 23, september 2000)