Verslag

Muziekschoolproject

Nieuwe muziek voor jonge amateurs


Ruim een jaar geleden namen drie muziekscholen uit Purmerend, Amersfoort en Sneek het initiatief voor het project “Nieuwe muziek voor jonge amateurs”. Zij vonden dat nieuwe muziek een wezenlijk onderdeel zou moeten zijn van de muzikale opleiding van hun leerlingen, maar constateerden tegelijkertijd dat in de praktijk weinig nieuwe muziek door de leerlingen wordt gespeeld. Daarop ontwikkelden zij in samenwerking met de Stichting Vrouw en Muziek en MuziekGroep Nederland een project waarmee de leerlingen met nieuwe, hedendaagse muziek in al zijn facetten in aanraking zouden komen. Zes componisten werden benaderd met de vraag een werk te schrijven voor ensembles van de drie muziekscholen. Omdat het werk van vrouwen bij de leerlingen en docenten over het algemeen onbekend is, werd besloten voor dit project alleen vrouwelijke componisten te vragen, zodat die lacune direct opgevuld kon worden.

In 2003 schreven twee van de zes componistes een werk. In 2004 zullen de andere vier composities volgen.

Lorre Lynn Trytten heeft een werk getiteld Idiote kat gecomponeerd voor één van de (aanvangs) kinderkoren van Muziekschool Waterland. Dit koor bestaat uit 63 kinderen in de basisschoolleeftijd. De compositie is in samenwerking met de docent en de kinderen ontstaan. Lorre bezocht regelmatig de repetities van het kinderkoor waardoor het stuk uitstekend aansluit bij het (muzikale) niveau en de belevingswereld van de kinderen.

Meliha Doguduyal schreef de compositie Me and my cat voor een (gevorderd) strijkkwartet van de muziekschool van Scholen in de Kunst in Amersfoort. De leerlingen van het kwartet hebben allemaal negen jaar instrumentaal les gehad en de docent had ervaring met hedendaagse composities. Het strijkkwartet kreeg de compositie toen die helemaal af was. In een later stadium heeft Meliha een keer een repetitie van het kwartet bijgewoond.

Op 23 april 2004 vond de wereldpremière van beide composities plaats tijdens het Internationale Muziekscholen Seminar in Heerenveen. Aan het seminar namen inspecteurs en muziekschooldirecteuren uit Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, Luxemburg, Italië en Nederland deel. De deelnemers waren zeer enthousiast en vol complimenten over het niveau van het concert. Na afloop was er een discussie tussen de deelnemers, de componistes, de docenten en de leerlingen. Uit de discussie bleek o.a. dat jonge kinderen zich er nog niet van bewust zijn dat ze bezig zijn met hedendaagse muziek. De jongeren daarentegen vonden de muziek van het strijkkwartet eerst vreemd en gingen het, toen ze de muziek beter leerden kennen, pas echt waarderen.

Petra van Langen


www.vrouwenmuziek.nl