Donaties

Voor Voor Vrouw en Muziek is de steun van donateurs onontbeerlijk. U kunt Vrouw en Muziek ondersteunen door jaarlijks een bijdrage te storten op postbankrekeningnummer 51 69 836 ten name van de Stichting Vrouw en Muziek, Amsterdam o.v.v. 'donatie' en uw e-mailadres. Donateurs ontvangen enkele malen per jaar per e-mail bericht over de activiteiten van Stichting Vrouw en Muziek en krijgen korting bij diverse evenementen.